• การบูรก้อนตราพัด 220 กรัม (Camphor tablets)
  • การบูรก้อนตราพัด
  • การบูรก้อนตราพัด
 • การบูรก้อนตราพัด 2 ออนซ์ (Camphor tablets)
  • การบูรก้อนตราพัด
  • การบูรก้อนตราพัด
 • ก้อนดับกลิ่นตราพัด 100 กรัม (deodorizer block)
  • ก้อนดับกลิ่นตราพัด
  • ก้อนดับกลิ่นตราพัด
 • ก้อนดับกลิ่นตราพัด 100 กรัม ชนิดตลับแขวน (deodorizer block)
  • ก้อนดับกลิ่นตราพัด
  • ก้อนดับกลิ่นตราพัด
 • ลูกเหม็นตราพัด 1,000 กรัม (Moth balls)
  • ลูกเหม็นตราพัด
  • ลูกเหม็นตราพัด
 • ลูกเหม็นตราพัด 150 กรัม (Moth balls)
  • ลูกเหม็นตราพัด
  • ลูกเหม็นตราพัด
 • ลูกเหม็นตราพัด 150 กรัม ชนิดลูกใหญ่ (Moth balls)
  • ลูกเหม็นตราพัด
  • ลูกเหม็นตราพัด
บริษัท ที.ซี.กรีนไพน์ จำกัด

สำนักงาน: 76/47 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: (02) 868-1643, (02) 868-1415
Fax: (02) 868-1415
©Copyright 2010 by TraPat.com. All Rights Reserved.