• บีแว็กส์ (Bees wax)
  • บีแว็กส์
  • บีแว็กส์
 • เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)
  • เอทิลแอลกอฮอล์
  • เอทิลแอลกอฮอล์
 • กรดสเตียริก (Palmitic stearic acid)
  • กรดสเตียริก
  • กรดสเตียริก
 • ลาโนลิน (Lanolin anhydrous)
  • ลาโนลิน
  • ลาโนลิน
 • กลีเซอรีนเหลว (Glycerin)
  • กลีเซอรีนเหลว
  • กลีเซอรีนเหลว
 • ฟีโนซีเอทานอล (Phenoxyethanol)
  • ฟีโนซีเอทานอล
  • ฟีโนซีเอทานอล
 • กรดลอริก (Lauric acid)
  • กรดลอริก
  • กรดลอริก
 • กรดไมริสติก (Myristic acid)
  • กรดไมริสติก
  • กรดไมริสติก
 • ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon dioxide)
  • ซิลิกอนไดออกไซด์
  • ซิลิกอนไดออกไซด์
บริษัท ที.ซี.กรีนไพน์ จำกัด

สำนักงาน: 76/47 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: (02) 868-1643, (02) 868-1415
Fax: (02) 868-1415
©Copyright 2010 by TraPat.com. All Rights Reserved.